سرفصل دوره آموزشی کاربردی کوتاه مدت ( یک روزه یا دوروزه)

مدیریت برند در صنعت محصولات  آرایشی، بهداشتی و تزیینی

برندسازی کاربردی در صنعت محصولات آرایشی، بهداشتی و تزیینی

مدرس: علی خویه

مدرس دانشگاه، مولف ومترجم 11 عنوان کتاب تخصصی مرجع وکاربردی.

ریاست انجمن برند ایران.

مولف ومترجم کتاب مدیریت ومهندسی برند

مشاور ومجری برندهای معتبر کشور

مشاور و مجری برندسازی و مدیریت برند شرکت های معتبر ایران

www.khooyeh.com